VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elkostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MERAktuellt


Nu testas den nya LED-gatubelysningen!

2014-10-30

SHE Elnät AB har installerat 12 armaturer med den nya LED-belysningen på Gärdesta/Skuggan. Detta i en test för att se och lära hur den fungerar. Efter ca 1 månads test kommer man gå vidare med att byta ut resterande belysning i Sala Kommun. Hela arbetet utförs av SHE Elnät AB och beräknas vara klart hösten 2015.

Se vidare om belysningen nedan i vårt pressmeddelande från den 30 oktober 2014:

Nytt avtal minskar elförbrukningen med 80 procent

Sala kommun långt framme med intelligent belysning

 

Sala Heby Energi Elnät AB har nyligen tecknat ett avtal som kommer att ge Sala kommun en ledande position inom intelligent belysning. Fram till juli 2015 kommer cirka 5 000 gamla armaturer i gatubelysningen att bytas ut mot nya intelligenta LED-armaturer, där varje enskild armatur kan övervakas och regleras individuellt under hela dygnet. Projektet är det största i sitt slag i Europa och kommer inte bara att minska elförbrukningen med 80 procent, det kommer även att öka trafiksäkerheten.

 

Det råder en allt större press på kommuner att sänka gatubelysningens energikostnader och koldioxidutsläppen – utan att minska ljuskvaliteten eller äventyra trafikanternas och invånarnas säkerhet. Sala blir nu en föregångskommun med de senaste intelligenta LED-lösningarna. Fram till juli 2015 ska man installera ungefär 5 000 LED-armaturer från Philips som kan styras individuellt under dygnet och året.

 

– I början tänkte vi mest på energibesparingen, men vi insåg snart att överblicken och regleringen är minst lika viktiga. Det gäller såväl de totala driftskostnaderna som trafiksäkerheten och invånarnas trygghet, säger Kenneth Mårtensson, VD på Sala Heby Energi Elnät AB, och fortsätter:

 

– Därför valde vi Philips IntelligentCity-systemet som ger en energieffektiv belysning och samtidigt kan så mycket mer. Via GSM-nätet kan vi övervaka och reglera varje enskild armatur. Det innebär att vi kan sitta framför datorn och justera ljusstyrkan i var och en av de cirka 5 000 LED-armaturerna. Därigenom kan vi skapa rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom integrerad GPS och inbyggda energimätare i varje LED-armatur kan vi dessutom övervaka och lokalisera energiförbrukningen och diagnostisera eventuella avvikelser. Därmed kan våra tekniker få ett exakt förhandsbesked om vilken uppgift de ska lösa. Det kommer att spara arbetstimmar åt oss.

 

Stora besparingar i sikte

Grundpelaren i affären är den garanterat långa brinntiden och låga energiförbrukningen, som gör att själva utbytet är självfinansierat. Invånarna i Sala kommun kan alltså se fram emot stora besparingar, förbättrad belysning och framför allt ökad trafiksäkerhet.

– LED-lamporna i sig ger betydande energibesparingar, men det är framför allt de intelligenta styrfunktionerna som gör stor skillnad. Räknar man på det så minskar IntelligentCity-systemet elförbrukningen med cirka 80 procent. Och eftersom elförbrukningen utgör två tredjedelar av Sala kommuns totala belysningskostnader, kommer det att röra sig om stora besparingar, säger Johan Lång, Country Manager Lighting på Philips Sverige.

 

– Men den stora fördelen är att Sala kommun snart kommer att kunna optimera ljusstyrkan under dagens lopp, så att belysningen hela tiden anpassas efter rådande väder och ljusförhållanden. Det skapar en bättre och säkrare belysning i trafiken – samtidigt som den lägre energiförbrukningen sparar pengar och minskar koldioxidutsläppen.

 

LED-armaturerna kommer att levereras i början av november och beräknas vara i full drift under hösten 2015.

 

 

 

 

 

Nyhetsarkiv

Prisförändring Sala-Heby Energi Elnät AB
SHE blir uppmärksammade av Konsumentverket
Nytt om energiskatten fr.o.m 1 jan. 2018
Nu kan du tanka HVO diesel i Sala
Elladdningsstationer för elbilar
Påminnelse från SHE Elnät AB
Elnätstariffer
Röjning av ledningsgator
Tjejkväll på Gallerian i Sala
Välbesökt SHE-seminarium
Välkomna till årets SHE-seminarium
Nya elbil laddplatser i Hebykommun
Nu söker vi ny kundtjänstmedarbetare
SHEs kundundersökning
Erbjudande på Salamässan
Vi söker medarbetare till SHE Elnät i Sala
SHEs kundtidning 2017
Lediga jobb på SHE
Vi vill veta vad du tycker!
SHEs Miljöpris 2017
Riksdagen har beslutat om höjd energiskatt
Vi har ett resultat för årets Miljökamp 2017!
Öppet Hus Sol och Fjärrvärme
Dags för Earth Hour & Miljökampen 2017
BygdeEl ett spännande koncept
SHE har minskat växthusgasutsläppen med 402 000 kg
SHE fick besök av energiminister Ibrahim Baylan
Prisförändringar elnät
Fira elens dag med oss den 23 januari!
Höjd energiskatt 1 januari 2017
Kom till årets fjärrvärmeträff!
Kunder hos SHE är vinnare!
Sänkt pris på fjärrvärmeanslutning!
Ladda elbilen medan du är ute och reser
Solceller - Varför inte?
Ny koncernchef på SHE
Kenneth slutar efter 25 år som koncernchef på SHE
Kontorslokaler uthyres
Välkommen till årets SHE-seminarium!
Tack till kunder!
SHE-dag i Sala Folkets Park
INBJUDAN TILL FRUKOSTSEMINARIUM
Nu är Salas två nya laddningsstationer invigda!
Nu kan du ladda din elbil i Sala
Ny kundtidning
Elavbrott pga. åska
Hållbarhetsredovisningen 2015
SHEs Milöpris!
Solelkampanj
SHE Elnät AB söker driftledare
Fjärrvärme
VÄLKOMMEN VÅREN!
Kabeldriven eltraktor ersätter diesel
Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavg
Heby är vinnare av årets Miljökamp!
Elens dag 23 januari
Vi tål att jämföras!
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Sänkt energiskatt 2016
Systemuppdatering
Wattväktaren är i gång!
Projekt att minska elanvändningen i lägenheter
SHE-seminariet
Företag - Var med och stöd flyktingkrisen
Sökes Elkraftsingenjör
Kundundersökning
Välkommen på SHE-dag
Hållbarhetsredovisning
SHE-Miljöpris 2015
Vi vill veta vad du tycker:
Lycklig vinnare av en elcykel
Världsbokdagen uppmärksammas
Problem med telefonin
Besök Energirundan och elcykeln kan bli din!
Fjärrvärme-effekten
Energiutmaningen – tävlingen är avgjord!
Miljökampen - Earth Hour
Träff med SHE-ambassadörer
Entreprenörspriset 2015
Besök från Riksdagen
15 år med elproduktion på kraftvärmeverket!
Elens dag 23 januari
Nu är all gatubelysning utbytt mot LED-armaturer
God Jul och Gott Nytt År!
Vinterpriser från 1 november
HESAB är dotterbolag till Sala Heby Energi AB.
Nu testas den nya LED-gatubelysningen!
Många kom för att höra om elbilar!
Lars fick surfplattan!
Avbrottsinformation till mobilen
SHE-seminariet
Pellets
SHE skänker pengar till de drabbade i skogsbranden
Kundtidning
SHE-dagen i Sala Folkets Park
SHEs Miljöpris 2014
Årets Hållbarhetsredovisning
Vi söker testpersoner!
Miljökampen vanns av Sala Kommun
Inga nya kreosotstolpar!
Uppsala Universitet tar hjälp av SHEs kunder
Godnatt glödlampan - En ljusguide
Det blev en hedrande andraplats för SHE
Ny hemsida!
Ett möte med en kund som använder Watt med vett!
Villaägarnas utskick felaktigt