VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elkostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MERAktuellt


Kabeldriven eltraktor ersätter diesel

2016-03-14

Kabeldriven eltraktor ersätter diesel

Kan en eldriven traktor kopplad till nätet via en kabel ersätta dagens dieseldrivna maskiner? Energimyndigheten har beviljat medel till projektet Kabeldriven eltraktor, för att under två år utveckla just en sådan.

Syftet med projektet är att utveckla, testa och demonstrera en traktor som är ansluten med elkabel till elnätet under verkliga fältförhållanden. Resultatet kommer att utvärderas ur ett tekniskt, praktiskt och ekonomiskt perspektiv. Genom ökad eldrift skulle lantbrukets användning av fossila bränslen kunna minska drastiskt.

Initiativtagare till projektet är entreprenören Kurt Hansson. Han arbetar sedan 1970-talet med att åstadkomma ett verkligt hållbart lantbruk genom att ersätta fossil energi med förnybar. Han är också en av LRF:s 26 framtidsföretagare.

Redan i dag producerar Kurt Hansson förnybar energi till nätet genom gårdens solceller. Genom att använda en del av elen till att driva en traktor kan den liksom växterna på fälten drivas av solens strålar. I projektgruppen deltar även Sala-Heby Energi, Sweco och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Till projektet är knutet en bred referensgrupp med erfarenhet från konstruktion av elfordon/chassi, kabelhantering, elektriska nät och lantbruk.

Som mycket annan användning av förnybar energi är konceptet baserat på omfattande historiska erfarenheter. Redan under det tidiga 1900-talet förekom flera satsningar på eldrivna traktorer och redskap. Dåvarande Asea tillverkade exempelvis elektriska motorspel som användes för att dra redskap fram och åter över fältet och olika tillverkare byggde eldrivna traktorer som fick sin el via kabel. Billiga fossila bränslen kom då, precis som för vägtrafiken, att slå undan dessa alternativ. Under senare år har uppmärksamheten kring de fossila bränslenas miljöpåverkan och långsiktigt ökade priser ökat intresset för alternativ.  Flera traktortillverkare har utvecklat traktorer som använder el i drivlinan.

Att fullt ut elektrifiera en traktor ställer stora tekniska krav. En stor del av lantbrukets energianvändning sker vid fältarbeten, inte minst tungt arbete som t ex plöjning. Vid tunga fältarbeten gör den höga effekten att dagens batteriteknik inte kan lagra tillräckligt med elenergi för ett helt arbetspass. Ett alternativ är därför att vid tungt arbete ansluta traktorn till elnätet via en kabelvinda. Liknande teknik används redan bl a i gruvor. Detta projekt kommer att dra nytta av dessa erfarenheter och anpassa systemen till användning på traktorer.

Målet med projektet är att få fram en traktor som fungerar som en vanlig traktor, men använder mindre mängd energi. Projektet utgör ett viktigt steg bland många för öka användningen av el inom lantbruket och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

Kontaktpersoner:

Kurt Hansson, kurt.hansson@gasilage.se, tel 0224-231 57

Gunnar Larsson, SLU (projektledare), gunnar.larsson@slu.se, tel 018-67 18 42

 

Nyhetsarkiv

Prisförändring Sala-Heby Energi Elnät AB
SHE blir uppmärksammade av Konsumentverket
Nytt om energiskatten fr.o.m 1 jan. 2018
Nu kan du tanka HVO diesel i Sala
Elladdningsstationer för elbilar
Påminnelse från SHE Elnät AB
Elnätstariffer
Röjning av ledningsgator
Tjejkväll på Gallerian i Sala
Välbesökt SHE-seminarium
Välkomna till årets SHE-seminarium
Nya elbil laddplatser i Hebykommun
Nu söker vi ny kundtjänstmedarbetare
SHEs kundundersökning
Erbjudande på Salamässan
Vi söker medarbetare till SHE Elnät i Sala
SHEs kundtidning 2017
Lediga jobb på SHE
Vi vill veta vad du tycker!
SHEs Miljöpris 2017
Riksdagen har beslutat om höjd energiskatt
Vi har ett resultat för årets Miljökamp 2017!
Öppet Hus Sol och Fjärrvärme
Dags för Earth Hour & Miljökampen 2017
BygdeEl ett spännande koncept
SHE har minskat växthusgasutsläppen med 402 000 kg
SHE fick besök av energiminister Ibrahim Baylan
Prisförändringar elnät
Fira elens dag med oss den 23 januari!
Höjd energiskatt 1 januari 2017
Kom till årets fjärrvärmeträff!
Kunder hos SHE är vinnare!
Sänkt pris på fjärrvärmeanslutning!
Ladda elbilen medan du är ute och reser
Solceller - Varför inte?
Ny koncernchef på SHE
Kenneth slutar efter 25 år som koncernchef på SHE
Kontorslokaler uthyres
Välkommen till årets SHE-seminarium!
Tack till kunder!
SHE-dag i Sala Folkets Park
INBJUDAN TILL FRUKOSTSEMINARIUM
Nu är Salas två nya laddningsstationer invigda!
Nu kan du ladda din elbil i Sala
Ny kundtidning
Elavbrott pga. åska
Hållbarhetsredovisningen 2015
SHEs Milöpris!
Solelkampanj
SHE Elnät AB söker driftledare
Fjärrvärme
VÄLKOMMEN VÅREN!
Kabeldriven eltraktor ersätter diesel
Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavg
Heby är vinnare av årets Miljökamp!
Elens dag 23 januari
Vi tål att jämföras!
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Sänkt energiskatt 2016
Systemuppdatering
Wattväktaren är i gång!
Projekt att minska elanvändningen i lägenheter
SHE-seminariet
Företag - Var med och stöd flyktingkrisen
Sökes Elkraftsingenjör
Kundundersökning
Välkommen på SHE-dag
Hållbarhetsredovisning
SHE-Miljöpris 2015
Vi vill veta vad du tycker:
Lycklig vinnare av en elcykel
Världsbokdagen uppmärksammas
Problem med telefonin
Besök Energirundan och elcykeln kan bli din!
Fjärrvärme-effekten
Energiutmaningen – tävlingen är avgjord!
Miljökampen - Earth Hour
Träff med SHE-ambassadörer
Entreprenörspriset 2015
Besök från Riksdagen
15 år med elproduktion på kraftvärmeverket!
Elens dag 23 januari
Nu är all gatubelysning utbytt mot LED-armaturer
God Jul och Gott Nytt År!
Vinterpriser från 1 november
HESAB är dotterbolag till Sala Heby Energi AB.
Nu testas den nya LED-gatubelysningen!
Många kom för att höra om elbilar!
Lars fick surfplattan!
Avbrottsinformation till mobilen
SHE-seminariet
Pellets
SHE skänker pengar till de drabbade i skogsbranden
Kundtidning
SHE-dagen i Sala Folkets Park
SHEs Miljöpris 2014
Årets Hållbarhetsredovisning
Vi söker testpersoner!
Miljökampen vanns av Sala Kommun
Inga nya kreosotstolpar!
Uppsala Universitet tar hjälp av SHEs kunder
Godnatt glödlampan - En ljusguide
Det blev en hedrande andraplats för SHE
Ny hemsida!
Ett möte med en kund som använder Watt med vett!
Villaägarnas utskick felaktigt