VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elkostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MERNätpriser

Effekttariff
Effekttariff innebär för dig som kund att du har större möjlighet att påverka dina kostnader genom att planera och styra dina uttag.

Amperstorlek              
Årsavgift kr/år                      
Överföringsavgift kr/kW
16 A
950
104,00/43,00
20 A
1 580
104,00/43,00
25 A
2 150
104,00/43,00
Effekttariff beräknas på de fem högsta effektvärdena under fakturaperioden (dvs. månaden).
Nov - Mars vardagar kl  7-19     104,00 kr/kW inkl. moms.
April - Okt  vardagar kl  7-19      43,00 kr/kW inkl. moms.
 

Lägenhetstariff 
 Amperstorlek                  
Årsavgift kr/år                         
Överföringsavgift öre/kWh
Lägenhet
0
73,00

Myndighetsavgifter till kommer
Dessa avgifter är lagstadgade och pengarna går vidare till olika statliga myndigheter.Det finns tre typer av myndighetsavgifter: 
· Elsäkerhetsavgift: 11,88 kronor/år inklusive moms (9,50  kr exkl moms)
· Elberedskapsavgift: 56:25 kronor/år inklusive moms (45 kr exkl moms) 
· Nätövervakningsavgift: 3:75 kronor/år inklusive moms (3 kr exkl moms)
(Avgifterna ovan avser kunder med lågspänning).


Jämförelse nätavgifter inom regionen
Villa 20 A och 20 000 kWh förbrukning
SHE Elnät Vattenfall (tariff E4) Upplands Energi Mälarenergi
Fast avgift 1580 5725 4567 2176
Energiavgift (kWh) 0 6400 4626 4760
Effektavgift1) (kW) 4466 0 0 0
Summa Elnätsavg.2) 6046 12125 9193 6936
1) Effektavgiften är beräknat på ett medelvärde (vintermånader 6,36 kW och sommarmånader 3,85 kW)
2) Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.
Lägenhetstariff och 1700 kWh förbrukning
SHE Elnät Vattenfall (tariff E4) Upplands Energi Mälarenergi
Fast avgift 0 1735 1317 916
Energiavgift (kWh) 1241 544 393 405
Summa Elnätsavg.2) 1241 2279 1710 1321
2) Till dessa avgifter tillkommer myndighetsavgifter.