VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MER


Planerade avbrott

 Felanmälan: 0224-576 10
måndag-fredag mellan kl 08.00-17.00.

Övrig tid:
021 - 35 17 70