VARFÖR TECKNA ELAVTAL

 All el vi säljer är förnybar!

SHE-El är en miljöprodukt som antingen är lokalt producerad i SHEs kraftvärmeverk Silververket med biobaserat bränsle, miljödeklarerad el från vattenkraft så kallad EPD-el eller solel.

Vi har inga fasta avgifter
Det innebär för dig som kund att du kan påverka hela din elhandelskostnad genom att minska din förbrukning.


LÄS MER


Lediga jobb på SHE

Hej, är det dig vi söker?


Jag heter Håkan och är koncernchef på SHE. Vi är ett expanderande företag och behöver fler medarbetare!

Lediga tjänster

Sala-Heby Energi koncernen (SHE) är en stark lokal aktör på energimarknaden och har, som ett helägt kommunalt aktiebolag, en viktig roll som samhällsbyggare i regionen. SHE har mer än 100 år av kunnande inom energi.
Ständig utveckling har format bolaget till vad det är idag, ett energibolag som ställer kunden i centrum och som tillhandahåller tjänster inom elnät, elhandel, värme och energieffektivisering.
Bolagets affärsidé är  -  Att vara en långsiktig modern hållbar energikoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner
.

 För Elnätstekniker/Linjemontör/Distributionstekniker, är sista ansökningsdag förlängd till 24 mars 2017. En löpande utvärdering kommer att ske.

Mejla din ansökan till ansvarig under respektive tjänst eller skicka ansökan till SHE, Box 34, 733 21 Sala. Märk kuvertet med den tjänst du söker!